30 initiativer til et bedre ungeliv i Egedal

Egedal Kommune har, i samarbejde med kommunens unge, skabt en ambitiøs ungestrategi med 30 konkrete initiativer, som i de kommende år skal realiseres sammen med de unge. 


Derfor har et enigt dommerpanel i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) valgt Egedal som Årets Ungdomskommune 2016.
Arbejdet med udviklingen af kommunens ungestrategi er blandt andet sket i en 40 år gammel campingvogn. I efteråret 2014 turnerede Egedal Caravan, som vognen blev døbt, rundt til skoler, klubber, uddannelsesinstitutioner og andre steder, hvor unge samles, og inviterede i alt 138 unge ind i vognen til snak om, hvordan det gode ungeliv i Egedal ser ud. 


Samtalerne med de unge blev kogt ned til syv konkrete temaer, der blev omdrejningspunktet for kommunens første ungekonference i februar 2015, og de mange dialoger på konferencen er herefter blevet udmøntet i 30 konkrete initiativer i en ungestrategi, som i de kommende år skal realiseres i samarbejde med kommunens unge.


Temaerne i ungestrategien er:

  •      Sammenhold mellem unge på tværs af byerne i kommunen
  •      Kultursteder til unge
  •      Involvering, indflydelse og kommunikation
  •      Aktiviteter i naturen
  •      Ungefester
  •      Sikkerhed og tryghed


Ungestrategien blev politisk godkendt i marts 2016, og et af de første initiativer er, at lave en ungezone i Stenløse Kulturhus. Et af de næste store skridt bliver at skabe et bæredygtigt ungeforum, hvor de unge kan mærke og være stolte af, at de har indflydelse på, hvordan ungelivet i Egedal skal være.