9,5 millioner for bedre hjælp til udsatte og familier

Mange borgere har brug for en mere helhedsorienteret hjælp. Derfor besluttede Egedal Kommune i 2015 at samle familierådgivning, socialpsykiatri, rusmiddelteam og en række andre aktiviteter under et tag i Tofteparken.


1. april 2016 blev sammenlægningen en realitet. Omkring 70 medarbejdere og ledere har nu deres daglige gang i huset.


Ombygningen af det tidligere plejecenter Tofteparken har kostet 9,5 millioner kroner, men til gengæld bliver driften mere effektiv, og borgerne får en mere helhedsorienteret omsorg og hjælp. Det sker, fordi vi styrker det tværfaglige samarbejde omkring borgerne med mulighed for mere vidensdeling og faglig sparring.