Anlægsoversigt

Den samlede værdi af kommunens anlægs-aktiver udgør pr. 31. december 2015 i alt 1.798,4 mio. kr.

Den bogførte værdi er således efter afskrivninger 82,9 mio. kr. lavere end værdien ultimo 2014. 

Når der bliver aflagt byggeregnskab for det nye rådhus og sundhedscenter vil de to igangværende projekter vedrørende rådhuset og sundhedscenteret blive udlignet. Derefter vil rådhuset og sundhedscenteret blive oprettet som nye aktiver.

I årets afgange indgår salget af det tidligere rådhus i Smørum.