Boliger til 450 nye flygtninge koster 45 millioner

I 2015 modtog Egedal Kommune 134 flygtninge + 41 familiesammenførte fra lande som Syrien, Eritrea og Congo.
I 2016 forventer Borgerservice at modtage yderligere 177 flygtninge + ca. 100 familiesammenførte.

På to år bliver det til omkring 450 nye borgere, som vi er forpligtet til at tilbyde en bolig og integrere i vores lokalsamfund med dagtilbud, skole og jobtilbud. Det sætter sine spor, også økonomisk.

Den 10. juni 2015 vedtog Egedal Byråd en ny strategi for boliger til de mange flygtninge, der kommer. Målet er at fordele flest mulige flygtninge i kommunens eksisterende bygninger og supplere med enkelte pavilloner. Foreløbigt er der etableret 82 nye boliger, mens 43 er i planlægningsfasen.

De samlede udgifter til flygtningepavillonerne beløber sig til ca. 15 millioner kroner, svarende til 250.000 kroner for en midlertidig pavillonbolig, mens udgifterne til ombygning af de eksisterende ejendomme til flygtningeboliger løber op i ca. 30 millioner kroner, svarende til 450.000 kroner for en midlertidig ombygget bolig.   

Udover anlægsudgifterne, er der en lang række andre økonomiske konsekvenser ved at tage imod flygtningene.

Egedal Kommune har eksempelvis brugt 4,5 millioner om året på midlertidige hotelværelser til flygtninge, ansat yderligere to integrationskonsulenter og to jobkonsulenter til 1,2 millioner kroner og fået tolkebistand for små 300.000 kroner.

Dagtilbudsområdet har brugt 145.000 kroner til pædagogisk hjælp til flygtningebørn. Skolerne har oprettet yderligere tre modtagerklasser til en samlet pris af 2,8 millioner kroner, så der nu er fem modtagerklasser at gøre godt med. I 2016 arbejder vi på at få en del af de nye flygtningebørn i almindelige skoleklasser i stedet for modtagerklasser.