Noter

Herunder ses Egedal Kommunes noter til årsregnskabet for 2014. Noterne til årsregnskabet indeholder de lovkrævede noter til årsregnskabet og de noter som er vurderet som nødvendige for at give et retvisende billede af Egedal Kommunes økonomiske forhold. Noterne indeholder bl.a. de finansielle noter til regnskabet, hvorledes befolkningsudviklingen har været, den omkostningsbaseret balance pr. 31. december 2014 og Kommunens anlægsoversigt.

Noter til regnskab Befolkningsudvikling
Ledelsespåtegning Bevillingsoverholdelse
Driftsudgifter Anlægsoversigt
Omkostningsbaseret balance