Regnskabsbeskrivelse

Årsrapport

Der er udarbejdet en årsrapport med det formål at give såvel politikerne som offentligheden et overblik over de vigtigste økonomiske sammenhænge og nøgletal i Egedal Kommunes regnskab. Ved siden af årsrapporten er udarbejdet ”Bilag til årsrapporten”.

Regnskabet for 2015 omfatter perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

Indhold i Årsrapport

Indhold i bilag til Årsrapport

Årets gang Regnskabspraksis
Regnskabsvurdering Målopfølgning
Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Investeringsoversigt og bemærkninger hertil
Befolkningsudvikling Nettooverførsler
Bevillingsoverholdelse Specialregnskaber
Omkostningsbaseret balance Leasingforpligtelser
Noter til regnskabet Renteswap
Driftsudgifter fordelt efter art Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser
Anlægsoversigt Omkostningskalkulationer
Beretninger Afskrivninger
Personaleoversigt Værdiansættelser
  Obligatoriske oversigter

 

De lovmæssige krav til kommunens årsregnskab

Det fremgår af Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1834 af 18. december 2015, at årsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Revisionen skal afgive beretning til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni.

Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra økonomiudvalg og fagudvalg behandles af Byrådet, så kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og Byrådets afgørelser hertil, kan sendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august.

De nærmere regler om formen af kommunernes regnskab er fastsat i Social- og Indenrigsministeriets ”Budget- og regnskabssystem”.

Det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt for kommunens borgere.

Regnskabets bestanddele

Social- og Indenrigsministeriet stiller følgende krav til regnskabets indhold: 

Udgiftsregnskab

 • Regnskabsopgørelse
 • Finansieringsoversigt
 • Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevilinger
 • Regnskabsoversigt
 • Bemærkninger til regnskabet
 • Anlægsregnskaber

Omkostningsregnskab

 • Anvendt regnskabspraksis
 • Balance
 • Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser

Øvrige oversigter og redegørelser

 • Personaleoversigt
 • Udførelse af opgaver for andre myndigheder
 • Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand