Regnskabsbilag

Herunder kan ses Egedal Kommunes regnskabs bilag. Regnskabs bilagene indeholder de yderligere lovkrævede specifikationer til årsregnskabet og de yderligere specifikationer der er vurderet som nødvendige for at give et retvisende billede af Egedal Kommunes økonomiske forhold. De lovkrævede specifikationer vises i form af Finansiel status, tværgående artsoversigt osv. 

Regnskabspraksis Renteswap
Målopfølgning Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser 
Investeringsoversigt Omkostningskalkulationer
Bemærkninger til investeringsoversigt Afskrivninger
Nettooverførsler Værdiansættelser
Specialregnskaber Regnskab for afsluttede anlægsprojekter
Kirkeregnskab Obligatoriske oversigter
Leasingforpligtelser